Pakiet Kwalifikacyjny Laser 2RT

Pakiet kwalifikacyjny do zabiegu laserem 2RT obejmuje:

– mikroperymetrię MAJA –  (wykonuje pielęgniarka okulistyczna)

-OCT Spectralic (tomografia komputerowa oka) – (wykonuje lekarz okulista)

– obrazowanie dna oka – (wykonuje lekarz okulista)

– Autofluorescencję – (wykonuje lekarz okulista)

– lekarską specjalistyczną wizytę kwalifikacyjną.

Badania bezbolesne, bezpieczne, nie wymagające specjalistycznego przygotowania się przez pacjenta. Zalecane jest by pacjentowi towarzyszyła osoba, która zaopiekuje się pacjentem po badaniach ( rozszerzane są źrenice co utrudnia widzenie).

2RT w leczeniu AMD

Co to jest AMD?

AMD (Age-related Macular Degeneration) – zwyrodnienie plamki żółtej – bardzo groźna choroba oczu, szeroko rozpowszechniona w XXI wieku. Polega na stopniowej lub przyśpieszonej degeneracji siatkówki, co z kolei może prowadzić do trwałej ślepoty. W dzisiejszych czasach choroba plamki żółtej czyli AMD zyskała miano choroby społecznej. Choruje na nią bowiem coraz więcej osób w różnym wieku. Powiązane to jest z rozwojem chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób układu krążenia. Choroba dotyka najczęściej osoby w granicach 50 roku życia. Wśród czynników ryzyka powstania tej choroby znajdujemy: płeć – najczęściej chorują kobiety, wspomniane choroby układu krążenia, zmiany miażdżycowe, nadwzroczność oraz niebieski kolor tęczówek. Dodatkowymi czynnikami powodującymi wzrost ryzyka tejże choroby są palenie tytoniu a także brak ochrony oczu na działanie silnych promieni słonecznych.

Objawy zwyrodnienia plamki żółtej

Chory na AMD  w początkowym stadium choroby zauważa, że linie proste falują, załamują się a nawet po prostu gdzieś zanikają. Kolejnym etapem jest załamanie ostrości widzenia w centralnej części pola widzenia.Polega to na tym, że jeżeli cierpiący pacjent na AMD próbuje przeczytać długi wyraz czy zdanie to widzi jego początek wraz z końcem – środek zanika. Jeżeli pacjent choruje na zwyrodnienie plamki żółtej a patrzy akurat na człowieka stojącego blisko to widzi tylko  jego nogi oraz głowę.  Z czasem choroba zaostrza się zabierając więcej pola widzenia. Plama centralna zasłania coraz wiecej, chory zaczyna widziec bokami odróżniając światło od cienia środkiem nie widząc nic. Postęp choroby u każdego człowieka jest osobniczy, niektórzy widzenie tracą naglę inni powoli.

Dwie postacie choroby AMD – postać suchą i postać wysiękowa

Elementem siatkówki odpowiedzialnym za widzenie jest plamka. Znajduje się ona w centralnym miejscu siatkówki oka. Jej główną funkcją jest odpowiedzialność za widzenie centralne i ostre w takich czynnościach jak np.: czytanie/pisanie, prowadzenie samochodu czy rozpoznawanie ludzkiej twarzy. Główną przyczyną choroby AMD jest nieprawidłowy/nadmierny wzrost naczyń krwionośnych. Większość chorych cierpi na suchą postać choroby, znaczna mniejszość na postać wysiękową. Rozwój obydwu postaci AMD można próbować zatrzymać ponieważ samej choroby nie można leczyć. Najważniejsza w AMD jest wczesna diagnostyka  plamki żółtej.

2RT w leczeniu AMD – korzyść dla pacjenta

Pierwszą rzeczą jaką należy wykonać jest podstawowe badanie oczu w celu zakwalifikowania pacjenta do zabiegu laserem 2RT. Konsultacja lekarska ze specjalistą ułatwi proces określenia wielu czynników wpływających na decyzję czy laser 2RT to właściwa metoda leczenia danego schorzenia. Najważniejsze z nich to rozszerzenie źrenicy powyżej 5 mm oraz obecność wczesnego stadium AMD sygnalizowana dużym nagromadzeniem złogów (tzw. druzów) pod plamką a także nieprawidłowości pigmentowe.

Zabieg laserem 2RT jest bezbolesny dla pacjenta. Polega na aplikacji na niewielkim obszarze dookoła plamki żółtej nanosekundowych impulsów o słabej energii. Wysyłane bodźce są bodźcami o bardzo słabej energii, która jednak już daje bardzo silny efekt terapeutyczny. Badania donoszą, że takie oddziaływanie na uszkodzone komórki pobudza je do ich odnowy. Dodatkowo nie dochodzi do uszkodzenia zdrowych komórek. Dzięki oddziaływaniu lasera 2RT można doprowadzić do znacznego zmniejszenia ilości druzów łącznie z ich częściowym zanikiem.

To co odróżnia laser 2RT od innych metod konwencjonalnej laseroterapii to brak negatywnego oddziaływania na zdrowe komórki sąsiadujące z okolicą poddawaną zabiegowi laserowania. Laser 2 RT jest całkowicie bezpieczny, nie odnotowano żadnych negatywnych skutków w ubytku pola widzenia.

Sam zabieg odbywa się bezboleśnie w systemie ambulatoryjnym i nie wymaga specjalistycznych przygotowań od pacjenta. Przed zabiegiem laserem 2RT należy przejść tylko pakiet badań kwalifikacyjnych. Zabieg laserem trwa kilka minut 10-15. Po zabiegu nie ma kategorycznych przeciwwskazań – pacjent następnego dnia wraca do swoich czynności.

Efektów terapii należy oczekiwać w czasie od 3 do 6 miesięcy od pierwszego zabiegu.

2RT w leczeniu retinopatii cukrzycowej

Co to jest retinopatii cukrzycowa?

Retinopatia cukrzycowa – tzw. cukrzycowa choroba oczu to najczęstsze stwierdzane powikłanie cukrzycy. Jest to schorzenie oznaczające zmiany patologiczne w siatkówce oka. Podstawową przyczyną zmian, jakie zachodzą w gałkach ocznych wśród chorujących na cukrzycę (nieistotny typ) jest brak wyrównania metabolicznego cukrzycy – czyli rozchwiane stężenia glukozy w surowicy krwi. Kolejnym czynnikiem ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej jest długi wywiad cukrzycy, okres dojrzewania człowieka, nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie lipidów w surowicy krwi. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest współistnienie nefropatii cukrzycowej, okres karmienia piersią czy ciąża i ciężarne z tzw. cukrzycą przedciażową a także – operacja zaćmy.

Retinopatii cukrzycowa dzielimy na nieprolifercyjną (dawniej prostą) i proliferacyjną. Zmiany mniej zaawansowane, nie zagrażąjace utratą widzenia  to retinopatia nieproliferacyjna zaś retinopatii proliferacyjna grozi utratą widzenia aż do ślepoty.

DME(Diabetic Macular Edema) czyli cukrzycowy obrzęk plamki  to bardzo często spotykana forma retinopatii cukrzycowej wśród pacjentów XXI wieku. To schorzenie wywołane poprzez powstanie obrzęku w centralnej części siatkówki (obszar plamkowy i okołoplamkowy). Najcześciej cukrzycowy obrzek plamki dotyka pacjentów chorujących na cukrzycę typu IIgo – najbardziej rozpowszechniony typ wśród ludzi powyżej 40tego roku życia. Zjawisko DME rozwija się we wczesnym etapie choroby . Główną przyczyną jest uszkodzenie większości okołoplamkowych naczyń krwionośnych oraz przenikanie (wtórne) osocza krwi w okolicy plamki pomiędzy warstwy siatkówki.

W wyniku tych zjawisk dochodzi do postępującego uszkodzenia centralnego widzenia. Chorzy na cukrzycę SA ciągle narażeni na rozwój DME. Prewencja przy obrzeku plamki jest ciągła kontrola stężenia glukozy w surowicy krwi + ciśnienie ogólne + kontrola cholesterolu.

Plamka żółta to bardzo mały obszar siatkówi ale jednoczenie jej najważniejsza część. Plamka stanowi 5 mm z całej siatkówki. Przy nieleczonym obrzęku plamki i rozchwianych stężeniach poziomu glukozy w surowicy krwi – widzenie chorego szybko się pogarsza prowadząc do ślepoty.

 2RT w leczeniu retinopatii cukrzycowej – dzięki terapii laserem 2RT możliwe jest tzw. odmładzanie siatkówki, uszkodzone komórki regenerują się. Laser 2RT w leczeniu retinopatii cukrzycowej jest nieinwazyjną formą leczenia polegającą na zainicjowaniu oraz wspieraniu biologicznego procesu regeneracji uszkodzonych komórek. Leczenie retinopatii cukrzycowej laserem 2RT polega na stymulacji tych komórek siatkówki, które zostały już uszkodzone przez chorobę podstawową do ich regeneracji i odnowy a co za tym idzie – poprawy widzenia. Proces ten wpływa na spadek obrzęku – redukuje jego poziom co wpływa na spowolnienie bądź całkowite zatrzymanie DME. W tym wypadku laser 2RT również nie uszkadza sąsiadujących komórek. Jest całkowicie bezpieczny w okolicy, w której się go stosuje. Zabieg bezbolesny, szybki, z wykorzystanie mniejszej energii niż lasery konwencjonalne.

Zabieg 2RT – skuteczność działania

Laser 2RT jest niezwykle delikatnym laserem charakteryzującym się brakiem efektów negatywnych na sąsiadujące zdrowe komórki w obszarze działania. Pierwsze efekty zabiegu można zauważyć już od 3 do 6 miesięcy od pierwszego zabiegu laserem 2RT. Laser 2 RT to w dzisiejszych czasach najszybszy laser o działaniu nanosekundowym. Swoją energią wpływa na stymulacje uszkodzonych komórek do ich odnowy. Laser 2RT w porównaniu do laserów konwencjonalnych działa poprzez wytworzenie kilkaset razy mniejszej i bezpieczniejszej energii niż pozostałe lasery. Dzięki czemu nie uszkadza komórek sąsiadujących z obszarem poddawanym energii lasera. Jest całkowicie bezpieczny zarówno w przypadku choroby AMD jak i retinopatii cukrzycowej.