Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

Dr hab.n.med. Małgorzata Figurska ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1996 roku z oceną bardzo dobą. Jest specjalistą chorób oczu i pracuje w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Głównym przedmiotem jej zainteresowania i pracy naukowo-badawczej są schorzenia siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Wieloletnie doświadczenia dr hab. n. med. Małgorzaty Figurskiej w diagnostyce i leczeniu wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w 2012 roku zaowocowały rozprawą habilitacyjną pt.: Ocena efektów terapii nieselektywnym inhibitorem czynnika wzrostu śródbłonka naczyń w oparciu o kryteria aktywności wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Dr hab.n.med. Małgorzata Figurska specjalizuje się i posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce siatkówki (OCT, angiografii) i leczeniu jej chorób (iniekcje doszklistkowe, laseroterapia). Jest członkiem grupy koordynującej Program Lekowy „Leczenie wysiękowej postaci AMD”.


 

Dr n. med. Marzena Krajewska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Doktorat w 2013 roku z okulistyki na temat „Skuteczność laseroterapii w zależności od trwania cukrzycowego obrzęku plamki”.

Pracownik Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku na Oddziale Okulistycznym.

Liczne zabiegi okulistyczne: operacje zaćmy, zabiegi laseroweirydotomia, kapsulotomia, zabiegi laserowe siatkówki – panfotokoagulacja, macular grid, urazy, iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF, zabiegi powierzchowne oka, drobne zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej powierzchni oka.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – PTO. Liczne certyfikaty z zakresu chirurgii refrakcyjnej, chirurgii zaćmy i jaskry, chirurgii plastycznej.


 

Dr n. med. Anna Wiśniewska

 


 

Dr Kinga Brożek-Szymańska

 


 

Dr Helena Gorbaczow-Jarosińska

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Przez wiele lat była zatrudniona w Oddziale Okulistycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Tam uzyskała I i II stopień specjalizacji. W tym czasie zajmowała się leczeniem zachowawczym i chirurgią okulistyczną (operacje zaćmy, jaskry, leczenie operacyjne urazów oczu, plastyka).


 

Dr Tomasz Grędysa

Starszy asystent w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Wykonuje: zabiegi fakoemulsyfikacji zaćmy, zabiegi przeciwjaskrowe chirurgiczne i laserowe (LT, MLT, irydotomie), YAG kapsulotomie, terapie laserowe siatkówki w cukrzycy, zakrzepach, terapie anty-VEGF ((iniekcje doszklistkowe Lucentis, Eylea, Ozurdex), drobne zabiegi okulistyczne na aparacie ochronnym oka. Wykonuje badania: AF, OCT, USG oczu.

Jest członkiem ASCRS – Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Refrakcjii, ESCRS – Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcjii, EURETINA – Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.


 

Dr Bartosz Izdebski

Specjalista chorób oczu. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry, retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki oraz innych schorzeniach siatkówki.

Doświadczenie w laseroterapii okulistycznej (przedni i tylny odcinek oka) oraz badaniach diagnostycznych jaskry i chorób siatkówki – GDx, HRT, OCT.


 

Dr Swietłana Jachimczyk

Specjalizację nostrifikowała i pracowała w Szpitalu okulistycznym na Sierakowskiego. Od tamtej pory też zajmuje się laseroterapią schorzeń siatkówki. Po skończeniu specjalizacji w 2004 roku pracuje w kilku placówkach specjalistycznych.


 

Dr Joanna Kaczmarek

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szkolenie specjalizacyjne: Oddział Okulistyczny im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz Klinika Okulistyki im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Tytuł specjalisty chorób oczu od 2016 roku.

Zainteresowania: diagnostyka i leczenie jaskry, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Chętnie poszerza wiedzę na konferencjach i szkoleniach naukowych.


 

Dr Anna Korczak-Fudalej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Staże w Klinikach Okulistyki w Warszawie i Szczecinie.

Drugi stopień specjalizacji: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Obecnie zatrudniona w oddziale okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Od wielu lat leczy chorych z ciężkimi schorzeniami wzroku w Przychodni Rehabilitacji Wzroku PZN w Warszawie.


 

Dr Monika Kukiełka

 


 

Dr Aleksandra Kuźnik–Borkowska

Specjalista chorób oczu, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, starszy asystent w Klinice Okulistyki.

Uczestnik staży i stypendium zagranicznego (Paryż, Marsylia).

Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Specjalizuje się w leczeniu chorób siatkówki, zwłaszcza degeneracji plamki związanej z wiekiem oraz schorzeniami neurookulistycznymi. Specjalizuje się w diagnostyce z pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT) wykonując i interpretując badania siatkówkowe oraz jaskrowe – ocenę grubości włókien nerwowych nerwu wzrokowego oraz kompleksu komórek zwojowych.

Autorka wielu publikacji z zakresu OCT.


 

Dr Robert Matusik

 


 

Dr Magdalena Szczygielska

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 2003 roku. Staż specjalizacyjny odbyła w latach 2005-2011 w Katedrze i Klinice Chorób Oczu I Wydziału Lekarskiego w Warszawie. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu.

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, tj. patologii rogówki, soczewki, siatkówki, jaskra.

Wykonuje laseroterapię zmian degeneracyjnych i przedarć siatkówki, powikłań retinopatii cukrzycowej, zabiegi p/jaskrowe: YAG irydotomie, oraz YAG kapsulotomię.

Ponadto zajmuje się diagnostyką obrazową – OCT, pachymetria, przede wszystkim badania ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu, które wykonuje od 2009 roku oraz badania UBM od 2013 roku.

Posiada Certifikat Polskiego Towarzystwa Ultrasograficznego (2012).


 

Dr Piotr Wnorowski

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Odbył staże w Klinikach Okulistycznych w Paryżu i Londynie.

Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu jaskry oraz chorób siatkówki, w szczególności AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki. Wykonuje zabiegi laserowe oraz iniekcje wewnątrzgałkowe.


 

Dr Marta Wyszyńska

W 2006 roku ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne odbyła na oddziale okulistycznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta. W 2014 roku zdała egzamin specjalizacyjny i zdobyła tytuł II stopnia specjalisty chorób oczu. Cały czas poszerza swoje umiejętności i wiedzę przez uczestnictwo w stażach i szkoleniach zarówno w kraju jak i za granicą. Dwukrotnie odbyła miesięczny staż w Klinice Uniwersyteckiej w Dreźnie, brała także udział w szkoleniu ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology) Orbital, Lacrimal & Ophthalmic Plastic Surgery. Ukończyła liczne specjalistyczne kursy w zakresie Angiografii fluoresceinowej, OCT, doboru miękkich soczewek kontaktowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z jaskrą, zaćmą, AMD i innymi chorobami oczu, w szczególności konsultuje chorych z chorobami autoimmunologicznymi. Przeprowadza zabiegi okulistyczne w zakresie powiek takie jak: kaszaki, gradówki, kepki żółte, operacje entropionu, opadające powieki. Zajmuje się diagnostyką w kierunku nużeńca. Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Okulistycznego) i członkiem ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons).