Pakiet Kwalifikacyjny Laser 2RT

  1. Mikroperymetria MAIA
  2. Zdjęcie dna oka
  3. OCT
  4. Autofluorescencja
  5. Analiza wyników badań