• Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Bagno 2, Wejście E, 1 piętro - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Pakiet Kwalifikacyjny Laser 2RT

  1. Mikroperymetria MAIA
  2. Zdjęcie dna oka
  3. OCT
  4. Autofluorescencja
  5. Analiza wyników badań