• Placówka Europejskiego Centrum Zdrowego Oka - Instytut Jaskry Sp. z o.o. uhonorowany został wyróżnieniem w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” za projekt „Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku. I Posiadamy świadectwo ISO 9001:2008

  • Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Okrąg 1A - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Najczęstszą przyczyną ślepoty od 20 do 60 roku życia w krajach rozwiniętych jest retinopatia cukrzycowa.

Rozwija się u znacznej liczby pacjentów długo chorujących na cukrzycę, która  może być przyczyną upośledzenia bądź utraty wzroku.

Cukrzyca należy do grupy chorób, w której zdolność organizmu do regulowania stężenia cukru we krwi jest zaburzona. Przyczyną podwyższonego poziomu cukru we krwi czyli hiperglikemii jest nieprawidłowość w wydzielaniu bądź działaniu insuliny. Wyróżniamy cukrzycę typu 1 (insulinozależną) oraz cukrzycę typu 2 (insulinoniezależną).

Cukrzyca typu 1 zwana jest  cukrzycą „młodzieńczą”, gdyż znacznie częściej dotyka ludzi  młodych. Spowodowana jest niedoborem wytwarzania insuliny w skutek uszkodzenia komórek beta, odpowiedzialnych za jej produkcję.

Występowanie Retinopatii cukrzycowej:

  • 2% na początku choroby
  • 90% po 15 latach choroby

Cukrzyca typu 2 (insulinoniezależna) zwykle występuje po 50 r.ż. i związana jest z opornością komórek organizmu na insulinę. Cukrzyca typu 2 zostaje zwykle zdiagnozowana  zbyt późno, gdy retinopatia cukrzycowa jest już najczęściej w zaawansowanym stadium.

Występowanie Retinopatii cukrzycowej:

  • 5% na początku choroby
  • 25% po 15 latach choroby

Retinopatia cukrzycowa wynika z uszkodzenia naczyń krwionośnych, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania siatkówki. Długość trwania cukrzycy jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej, dlatego istotne znaczenie ma regularna kontrola oczu u specjalisty, a w przypadku zmian jak najwcześniej podjęte leczenie.

Przyczyny retinopatii cukrzycowej

  • Cukrzycowe zaburzenia przemiany materii
  • Nasilenie stresu oksydacyjnego

Postępowi retinopatii cukrzycowej sprzyjają: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, ciąża, operacja zaćmy, okres dojrzewania płciowego.

Objawy retinopatii cukrzycowej

Większość pacjentów nie ma żadnych objawów choroby, najczęściej wykrywane są one zbyt późno, aby można ją było leczyć. Gdy wystąpi krwawienie obraz może stać się zamazany, pokryty plamkami, może nawet całkowicie zniknąć. Mimo, że stan ten się sprawia dolegliwości bólowych, retinopatia cukrzycowa wymaga szybkiej diagnostyki i pomocy specjalistycznej.

Rodzaje retinopatii cukrzycowej

Rozwój retinopatii cukrzycowej obejmuje zasadniczo dwa główne stadia:  retinopatię nieproliferacyjną, retinopatia przedproliferacyjna oraz retinopatię proliferacyjną.

Retinopatia nieproliferacyjna (zwykla) – Pierwszym objawem retinopatii cukrzycowej jest powstanie mikronaczyniaków. Następnie pojawiają się przecieki, wysięki twarde, wylewy śródsiatkówkowe. Widzenie jest prawidłowe.

Retinopatia przedproliferacyjna – W tym stadium występują objawy niedrożności naczyń, krwotoki, strefy braku przepływu, wysięki miękkie jako białawe ogniska zwane kłębkami waty. Widzenie może być prawidłowe.

Retinopatia proliferacyjna – Niedokrwienie siatkówki prowadzi do uwolnienia czynników wzrostu i w rezultacie dochodzi do  neowasularyzacji i tworzenia nowych naczyń.  Jest to stan zagrażający widzeniu.

Retinopatia cukrzycowa – badania i diagnostyka

Retinopatia cukrzycowa może na początku nie dawać żadnych objawów choroby, co opóźnia właściwy moment jej wykrycia oraz  rozpoczęcia leczenia. Najlepszym sposobem zapobiegania utracie wzroku u pacjentów chorych na cukrzycę jest  jego regularna kontrola, przynajmniej raz w roku. W zależności od zmian okresy między kolejnymi wizytami mogą być krótsze. W diagnozowaniu retinopatii cukrzycowej wykonuje się badanie ostrości widzenia oraz  dokładne badanie dna oka przez rozszerzoną źrenicę oraz tomometrię.

Badania dodatkowe

– Optyczna tomografia koherentna (OCT): nieinwazyjna procedura, dająca obrazy przekrojów siatkówki wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca zmierzenie jej grubości. Test ten może również pokazać nieprawidłowe gromadzenie się płynu w siatkówce i pod nią.

– Angiografia fluorescencyjna: przeprowadza się ją u osób z nieszczelnymi naczyniami krwionośnymi lub obrzękiem plamki. Barwnik fluorescencyjny, wstrzyknięty do żyły ramienia jest pochłaniany przez naczynia oka. W ten sposób identyfikuje się przeciekające naczynia siatkówki. Badanie stosowane jest to do oceny naczyń krwionośnych a także w laseroterapii.
<h2Retinopatia cukrzycowa – leczenie

Obecne metody postępowania w przypadkach zaawansowanego obrzęku plamki obejmują:

– laseroterapię;

– iniekcje doszkilstkowe preparatów anty-veght;

– iniekcje doszklistkowe sterydów;

– zabieg chirurgiczny (witrektomia).

We wczesnych postaciach retinopatii cukrzycowej do zatrzymania zmian zwykle wykorzystywane jest leczenie laserowe. Jest ono stosowane do zamykania oraz uszczelniania naczyń u pacjentów z obrzękiem plamki żółtej.

W Europejskim Centrum Zdrowego Oka oprócz konwencjonalnych zabiegów laserowych wykonujemy zabieg Laser 2Rt. Redukuje obrzęk siatkówki, zatrzymuje albo spowalnia DME. Laser 2RT nie uszkadza sąsiednich struktur a działa pobudzająco na poszczególne komórki. Wykonanie tego zabiegu w odpowiednim czasie zmniejsza ryzyko utraty widzenia nawet do 90%.

Iniekcje doszklistkowe w retinopatii cukrzycowej

Iniekcje doszklistkowe polegają na podaniu do ciała szklistego leku w postaci zastrzyku, stosowane w przypadku obrzęku cukrzycowego plamki żółtej. W naszej klinice wykonujemy również iniekcje doszklistkowe.

 

iniekcje doszklistkowe sala zabiegów

PROFILAKTYKA

Najważniejsze są regularne wizyty u okulisty i badania kontrolne wzroku.

Schemat kontroli okulistycznej pacjenta zależy od rodzaju cukrzycy. W cukrzycy typu I w ciągu pierwszych 5 lat po postawieniu diagnozy lub przed okresem pokwitania zwykle nie spotyka się cech retinopatii cukrzycowej. Po tym czasie kontrole muszą się odbywać raz w roku aż do pojawienia się objawów łagodnej retinopatii nieproliferacyjnej. Wówczas kontrolujemy pacjenta co 6 miesięcy. Przy wystąpieniu ciężkiej retinopatii nieproliferacyjnej lub makulopatii cukrzycowej kontrole powinny odbywać się co 3 miesiące. U osób z cukrzycą typu II jeśli brak jest cech retinopatii cukrzycowej wystarczą kontrole jeden raz w roku. Gdy pojawią się objawy retinopatii należy odpowiednio skracać odstępy między kontrolami (tak jak w cukrzycy typu I). W cukrzycy typu II zwykle już przy postawieniu rozpoznania można stwierdzić cechy retinopatii.

Europejskie Centrum Zdrowego Oka diagnozuje i leczy jaskrę – wykonujemy wszystkie wskazane powyżej badania diagnostyczne zabiegi laserowe oraz iniekcje doszklistkowe.