Dowiedz się jak wygląda diagnostyka i leczenie krótkowzroczności w naszej klinice.

Krótkowzroczność to wada wzroku, a dokładnie wada refrakcji, w której promienie światła ogniskują się w nieprawidłowym miejscu – przed siatkówką. W efekcie osoba z krótkowzrocznością ma problemy z ostrym widzeniem dali.

Występowanie tej wady wzroku zależne jest głównie od czynników genetycznych, a także środowiskowych. To powszechna wada, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.

Krótkowzroczność – kwalifikacja

Krótkowzroczność dzielona jest na dwie kategorie, a mianowicie na krótkowzroczność osiową oraz refrakcyjną. W przypadku krótkowzroczności osiowej gałka oczna jest za długa, z kolei przy refrakcyjnej jej długość jest prawidłowa, ale moc układu optycznego jest za wysoka.

Krótkowzroczność dzieli się również na:

  • małą: do – 4,0 D
  • średnią: od -4,0 D do -8,0 D
  • wysoką: powyżej -8,0 D

Krótkowzroczność – diagnostyka

Najczęściej do rozwoju krótkowzroczności u pacjentów z predyspozycjami do tej wady dochodzi około 10-11 roku życia. Następnie wada na ogół powiększa się stopniowo, aby unormować się około 18-19 oku życia.

W przypadku dalszego pogłębiania się wady wskazana jest regularna kontrola, ponieważ może być to związane z podwyższonym ciśnieniem w oku lub rozwojem jaskry młodzieńczej.

Jeśli pojawiają się czynniki zwiększające ryzyko jaskry, wykonuje się następujące badania:

  • biometria gałki ocznej – USG A+B
  • badanie metodą optycznej koherentnej tomografii OCT
  • śledzenie kształtu zagłębienia w nerwie wzrokowych (HRT)
  • perymetria

Wszystkie z powyższych zabiegów można wykonać również w naszym Europejskim Centrum Zdrowego Oka.

Krótkowzroczność – leczenie

W przypadku osób z krótkowzrocznością, oprócz metod korekcji wzroku, zaleca się również odpowiednie postępowanie lub leczenie.

Gdy krótkowzroczność jest niska, należy przestrzegać zasad higieny wzrokowej – odpowiednie oświetlenie, przerwy w pracy wzrokowej, czytanie z odległości co najmniej 30 centymetrów.

Przy krótkowzroczności wysokiej stosuje się dodatkowe leki i suplementy diety.

W wybranych przypadkach wykonuje się również zabiegi laserowe jak koagulacja zmian zwyrodnieniowych siatkówki na obwodzie oka. Zabiegu tego nie należy mylić z zabiegiem laserowej korekcji wzroku.