• Placówka Europejskiego Centrum Zdrowego Oka - Instytut Jaskry Sp. z o.o. uhonorowany został wyróżnieniem w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” za projekt „Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku. I Posiadamy świadectwo ISO 9001:2008

  • Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Okrąg 1A - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Krótkowzroczność oraz leczenie krótkowzroczności

Krótkowzroczność jest wadą refrakcji, w której promienie świetlne ogniskują się przed siatkówką. Występowanie krótkowzroczności zależy od czynników genetycznych oraz środowiskowych.

Krótkowzroczność jest ważnym problemem zdrowotnym, bowiem ilość osób krótkowzrocznych na świecie lawinowo wzrasta. Mówi się o epidemii krótkowzroczności w krajach wysoko rozwiniętych.

Wyróżnia się krótkowzroczność osiową oraz refrakcyjną.

W osiowej gałka oczna jest zbyt długa, w refrakcyjnej długość gałki jest prawidłowa, ale moc układu optycznego zbyt duża.

Zwykle dzieli się krótkowzroczność na: małą do – 4,0D , średnią do-8,0D i wysoką powyżej -8,0D.

Obraz kliniczny krótkowzroczności bywa różny:

od tzw. prostej krótkowzroczności (gdzie nie stwierdza się zmian patologicznych w budowie gałki ocznej i siatkówki), pseudokrótkowzroczności (spowodowanej nadmierną akomodacją – np. długotrwała praca z bliska), krótkowzroczności zwyrodnieniowej (ze zmianami na dnie oka w siatkówce) oraz krótkowzroczności wywołanej(środki farmakologiczne, zmiany poziomu cukru we krwi, zaćma).

DIAGNOSTYKA

Krótkowzroczność zazwyczaj pojawia się ok. 10/11 roku życia i stopniowo powiększa się, aż do zakończenia wzrostu gałki ocznej, która rośnie wraz ze wzrostem dziecka. Po 18/19 r. życia wada powinna przestać powiększać się. Jeżeli tak nie nastąpi – odgrywać tu mogą rolę dodatkowe czynniki. Uważa się, że może to być związane z rozwojem jaskry młodzieńczej i podwyższeniem ciśnienia w oku.

Młodzi krótkowzroczni, zwłaszcza z rodzin w których jaskra występuje, powinni podlegać systematycznej kontroli okulistycznej ( badanie biometrii gałki ocznej – USG A+B, badanie metodą optycznej koherentnej tomografii OCT, a także śledzenie kształtu zagłębienia w nerwie wzrokowych (HRT) oraz perymetrię. Wszystkie te aparaty znajdują się w Europejskim Centrum Zdrowego Oka.

LECZENIE KRÓTKOWZROCZNOŚCI

Postępowanie w przypadku niskiej krótkowzroczności ogranicza się do przestrzegania higieny wzrokowej (prawidłowe oświetlenie, czytanie z odległości 30 cm, a przede wszystkim przerwy w pracy wzrokowej oraz ruch na świeżym powietrzu.)

W przypadku osób z krótkowzrocznością wysoką: leki biostymulujące, witaminy, stałe używanie okularów, przestrzeganie zasad higieny pracy wzrokowej.

W niektórych przypadkach – zabiegi laserowe (koagulacja zmian zwyrodnieniowych siatkówki na obwodzie oka). Nie należy mylić tego zabiegu z laserową korekcją wady wzroku, polegającą na zabiegu w przednim odcinku oka (rogówka), którą wykonuje się w oczach zdrowych.