Jaskra jest często spotykaną chorobą oczu, która prowadzi do nieodwracalnego zaniku nerwu wzrokowego, a tym samym może powodować poważne upośledzenie wzroku, a nawet ślepotę.

Schorzenie może występować zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Diagnoza jaskry nie musi być jednak wyrokiem – w naszym Europejskim Centrum Zdrowego Oka wykonujemy skuteczne zabiegi laserowe hamujące postęp jaskry i poprawiające jakość widzenia!

Jaskra – klasyfikacja

Jaskra dzielona jest na następujące rodzaje:

  • jaskra pierwotna otwartego kąta przesączania
  • jaskra wtórna otwartego kąta przesączania
  • jaskra pierwotna zamykającego się kąta przesączania
  • jaskra wtórna zamykającego się kąta przesączania

Najczęściej spotykany rodzaj jaskry to jaskra wtórna, na której rozwój ma wpływ szereg różnych czynników.

Jaskra wtórna – przyczyny choroby

Zachorowanie na jaskrę wtórną jest najczęściej powiązane z predyspozycjami rodzinnymi – genetycznymi. W przypadku, gdy na jaskrę choruje ktoś z rodziny, rośnie prawdopodobieństwo choroby u osób spokrewnionych.

Dodatkowo, na rozwój jaskry wtórnej mają wpływ: znaczne wady wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność), wiek powyżej 40 lat, choroby kardiologiczne, w tym nadciśnienie tętnicze, retinopatia cukrzycowa, urazy oraz wylewy krwi.

Jaskra wtórna – rozpoznanie

Chorobę dzielimy na jaskrę z szerokim – otwartym kątem przesączania oraz z wąskim – zamykającym się kątem przesączania.

Jaskra z otwartym kątem przesączania przez długi czas nie daje żadnych odczuwalnych przez pacjenta objawów lub też są one minimalnie odczuwalne. Diagnostyka polega wówczas na badaniu oka w kierunku odchyleń oraz na stosowaniu specjalistycznych badań, na przykład badania pola widzenia, badania HRT, GDX, OCT, pachymetrii – badania grubości rogówki.

Jaskra z zamykającym się kątem przesączania daje zauważalne objawy, na przykład widzenie kół tęczy, zamglenie widzenia, ostre bóle oczu i głowy, migreny, łzawienie oczu. Także może spowodować nagłe obniżenie ostrości wzroku. W przypadku wystąpienia takich objawów należy jak najszybciej skonsultować się z okulistą, który wykona niezbędne badania diagnostyczne.

Podstawowe badania stosowane w diagnostyce jaskry:

  • badanie dna oka
  • perymetria – badanie pola widzenia
  • gonioskopia – badanie kąta przesączania
  • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Powyższe badania są dla pacjenta nieinwazyjne i bezbolesne. Pozwalają na szybką i skuteczną diagnostykę schorzeń oraz kontrolę stanu gałek ocznych podczas leczenia.

Jaskra – leczenie

Jaskra jest chorobą, która nie jest całkowicie uleczalna, ale dzięki nowoczesnym metodom leczenia można zahamować postęp schorzenia oraz znacznie poprawić jakość widzenia u pacjenta. Celem leczenia jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

W leczeniu jaskry, w zależności od jej stopnia postępu, a także stanu gałek ocznych, stosuje się odpowiednie leki przeciwjaskrowe, zabiegi laserowe oraz operacje chirurgiczne.

 

leczenie jaskry

Laseroterapia w leczeniu jaskry wtórnej

W leczeniu jaskry wtórnej bardzo dobre efekty przynosi laseroterapia – specjalistyczne zabiegi laserowe.

W naszym Europejskim Centrum Zdrowego Oka wykorzystujemy dwie sprawdzone, skuteczne i mało inwazyjne metody leczenia jaskry:

  • selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT)
  • mikroplusowa laserowa trabekuloplastyka (MLT)

Metody te cechują się wysoką precyzją oraz możliwością powtarzania zabiegu w razie potrzeby. Mogą być stosowane u pacjentów w każdym wieku, w tym także u dzieci oraz u osób, u których pojawia się nietolerancja na krople. Sprawdzają się również u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta.

Przy jaskrze wąskiego – zamkniętego kąta polecamy wykonanie zabiegu IRT – irydotomii laserem YAG, który polega na rozcięciu podstawy tęczówki. Dzięki temu można zmniejszyć częstotliwość i uciążliwość ataków choroby.

Do prowadzenia zabiegów stosujemy zaawansowany sprzęt – laser 2RT.

Jeżeli szukasz pomocy w walce z jaskrą, umów wizytę z jednym z naszych specjalistów. Pozwól sobie pomóc i umów się na leczenie jaskry w centrum okulistycznym ECZO.