• Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Bagno 2, Wejście E, 1 piętro - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Europejskie Centrum Leczenia Jaskry i Chorób Oka (obecnie Europejskie Centrum Zdrowego Oka) przy ul. Bagno 2 zostało założone w 2002 roku. Obecnie jest to jeden z najnowocześniej wyposażonych specjalistycznych prywatnych ośrodków diagnostyki jaskry w Polsce.

Placówka od wielu lat specjalizuje się w leczeniu jaskry. Wyposażona jest w wysoko specjalistyczną aparaturę diagnostyczną przeznaczoną do badań i monitoringu tego schorzenia oraz zatrudnia wysokiej klasy specjalistów.

Lekarze okuliści zatrudnieni w Europejskim Centrum Zdrowego Oka są specjalistami z wieloletnią praktyką kliniczną. Daje to naszym pacjentom gwarancję profesjonalnej opieki, prawidłowej diagnozy i leczenia.

Od wielu lat utrzymujemy najwyższy standard stale wzbogacając zaplecze technologiczne o najnowszy dostępny na świecie sprzęt diagnostyczny. Pod naszą stałą opieką znajduje się obecnie ponad 56 tysięcy pacjentów z Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

W Centrum Chirurgii Laserowej Europejskiego Centrum Zdrowego Oka wykonujemy zabiegi laserowe w jaskrze na najnowocześniejszej aparaturze do selektywnej trabekuloplastyki laserowej SLT. Wykonaliśmy już ponad 5 tysięcy takich zabiegów.

Zakres usług:

 • Konsultacje lekarskie
 • OCT – optyczna koherentna tomografia dna oka
 • UBM ultrabiomikroskopia przedniego odcinka oka
 • USG (A+B+3D) – trójwymiarowa ultrasonografia gałki ocznej z biometrią oka
 • HRT III – ocena tarczy nerwu wzrokowego
 • GDX Pro – ocena włókien nerwowych siatkówki
 • Perymetria zdwojonej częstotliwości FDT (Matrix)
 • Perymetria statyczna i kinetyczna HFA
 • Tonometria bezdotykowa + krzywa dobowa
 • Tonometria aplanacyjna
 • Pachymetria – badanie grubości rogówki
 • Gonioskopia
 • Autorefraktometria
 • Selektywna Laserowa Trabekuloplasyka SLT
 • Kapsulotomia
 • Irydotomia laserowa