• Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Bagno 2, Wejście E, 1 piętro - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Europejskie Centrum Zdrowego Oka, ul. Bagno 2 

 

Badania diagnostyczne

HRT dwoje oczu 105 zł
GDX dwoje oczu 105 zł
OCT – jaskrowe lub siatkówkowe jedno oko

dwoje oczu

150 zł

220 zł

OCT – jaskrowe i siatkówkowe dwoje oczu 350 zł
Pachymetria 45 zł
FDT – perymetria zdwojonej częstotliwości dwoje oczu 65 zł
Perymetria statyczna i kinetyczna HFA dwoje oczu 70 zł
Tonometria aplanacyjna podczas wizyty lekarskiej 180 zł
Tonometria bezdotykowa 50 zł
UBM dwoje oczu 210 zł
USG A dwoje oczu 85 zł
USG B dwoje oczu 120 zł
USG A+B dwoje oczu 140 zł
Gonioskopia podczas wizyty 180 zł
Krzywa dobowa Reichart 4 pomiary 120 zł
VISIONIX – pachymetria, pupilometria,topografia rogówki aberrometria 80 zł
VISIONIX – pachymetria, tonometria,topografia rogówki aberrometria 80 zł

 

 

Badanie mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne w kierunku zakażenia nużeńcem z  konsultacją lekarską 200 zł

Konsultacja lekarza specjalisty

wizyta pierwszorazowa 180 zł
wizyta kontrolna 160 zł
Wizyta recepturowa 50 zł
Wydanie zaświadczenia o stanie pacjenta 150 zł

Zabiegi laserowe w jaskrze

Selektywna Laserowa Trabekuloplasyka SLT jedno oko 400 zł
Irydotomia laserowa YAG jedno oko 350 zł

 

Zabiegi laserowe w zaćmie

Kapsulotomia YAG jedno oko 350 zł

Okulistyka dziecięca

wizyty okulistyczne dla dzieci pierwszorazowe 210 zł
wizyty okulistyczne dla dzieci kontrolne 185 zł
Badanie ortoptyczne na synoptoforze 160 zł
Rehabilitacja ortoptyczna i pleoptyczna (30 minut) 75 zł
Rehabilitacja funkcji wzrokowych w trudnościach szkolnych (30 minut) 60 zł

 

 

Pakiety okulistyczne

Pakiet Jaskra (rozszerzony) 370 zł