Badanie pola widzenia jest bardzo ważne, ponieważ ma na celu określenie, czy pacjent nie posiada ubytków w polu widzenia. Nie jest to doświadczenie bolesne, a także pozwala na zdiagnozowanie wielu poważnych chorób oczu, na przykład jaskry, która jest jedną z najpoważniejszych dolegliwości, które dotykają ludzki zmysł wzroku. Na czym polega badanie pola widzenia, czyli perymetria i jak przebiega?

Polem widzenia nazywa się przestrzeń, którą odbiera wzrok bez poruszania oczami. Kiedy nie zostanie wykryty ubytek, można spać spokojnie, ponieważ oznacza to, że nerw wzrokowy działa poprawnie, a siatkówka zbiera informacje z całego obszaru owego pola. Kiedy jednak perymetria wykazuje niepoprawny zakres pola widzenia, powinno się przedsięwziąć odpowiednie kroki.

Badanie pola widzenia – na czym polega?

W trakcie perymetrii konieczna jest współpraca pacjenta z lekarzem. Zasadniczo, do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, jednak warto zadbać o to, by się wyspać przed dniem wizyty u specjalisty, ponieważ ważna jest koncentracja. Okulista poprosi, żeby umieścić głowę w określonym miejscu przy specjalistycznym urządzeniu. Następnie jedno z oczu zostanie zasłonięte, a drugie będzie spoglądało do wnętrza maszyny – musi być ono nieruchome. Przed pacjentem zostanie wyświetlona grafika. Będzie się ona znajdowała w różnych miejscach pola widzenia, natomiast oko musi cały czas pozostać nieruchome. Kiedy pacjent będzie widział ową grafikę, najpewniej będzie poproszony o wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Perymetria dzieli się na dwa rodzaje, statyczną oraz kinetyczną. W obu przypadkach całość badania trwa około 10-15 minut. Perymetria statyczna polega na wyświetlaniu się punktu, który pojawia się i znika w różnych miejscach pola widzenia pacjenta, ma on także zmienną intensywność, to jest czasami wyświetla się bardzo jasno, czasami jest na granicy dostrzegalności (z tego powodu przed perymetrią warto wykonać badanie ostrości wzroku, gdyż w poszczególnych przypadkach obraz może być niewidoczny dla pacjenta).

Podczas perymetrii kinetycznej natomiast pokazuje się ruchomy bodziec, który przesuwa się od brzegu pola widzenia do centrum. Grafika bądź bodziec świetlny porusza się z tą samą prędkością. W tym przypadku często można też użyć metody konfrontacyjnej. Na czym ona polega? Lekarz staje przed pacjentem i przykrywa jedno jego oko. Pacjent musi cały czas patrzeć prosto. Specjalista (trzymając np. długopis) przesuwa swoją rękę w obrębie pola widzenia badanego i poza nim, nie jest to jednak metoda dokładna, ale pozwala zakwalifikować pacjenta do dalszego badania.

Badanie na pole widzenie jest przeprowadzane w celu zdiagnozowania jaskry lub ocenienia jej stanu, a także dla określenia innych chorób nerwu wzrokowego i siatkówki – chodzi na przykład o zwyrodnienie plami żółtej (AMD), a także liczne choroby neurologiczne. Kto powinien pojawić się na badaniu? Perymetria komputerowa jest wskazana dla osób, które nie widzą czegoś w swoim polu widzenia lub nie widzą danego obiektu na brzegu pola widzenia, kiedy zwyczajnie powinno się daną rzecz dostrzec. Punkty, które nie zostały zarejestrowane przez pacjenta to tzw. ubytki w polu widzenia.

Perymetria – wyniki

Perymetria daje wynik w postaci mapy – widoczne są na niej ubytki w polu widzenia i ich intensywność. Do interpretacji owej mapy konieczna jest obecność specjalisty. Warto przy tym wiedzieć, jak w ogóle wygląda pole widzenia u zdrowego człowieka. Kiedy dostrzega obiekty w stronę skroni, może to być nawet zasięg 100 stopni, jednak w drugą stronę – ze względu na obecność nosa – będzie to około 60 stopni. Obiekty w dół natomiast są dostrzegalne do kąta 70 stopni. Ze względu na ochronę oczu przed słońcem, człowiek może dostrzegać przedmioty powyżej oczu na około 50 stopni. Dobra rozpiętość pola widzenia to jednak nie wszystko, ponieważ czasami zdarza się, że pacjent nie widzi jakiegoś punktu w obrębie swojego pola, a przez to może się okazać, iż to początkowe stadia zwyrodnienia plamki żółtej, czyli inaczej AMD. Choroby w tym obszarze zazwyczaj powodują występowanie tzw. mroczków w pobliżu lub punkcie ubytku pola widzenia. Warto wiedzieć, że pacjenci zazwyczaj nie odnotowują czarnych punktów w polu widzenia, ponieważ wzrok działa w ten sposób, że pobiera informacje z okolicznych sygnałów i uzupełnia lukę.

Dodatkowo warto wspomnieć, że badanie pola widzenia nie jest drogim badaniem, dlatego tym bardziej dobrze jest je wykonać w celu kontroli stanu swojego wzroku. Co więcej, to bardzo ważne, żeby regularnie stawiać się u okulisty – zazwyczaj wystarcza jedna wizyta rocznie. Dlaczego to takie istotne? Badanie wzroku pozwala wcześnie zdiagnozować poszczególne dolegliwości, a jak powszechnie wiadomo – choroby we wczesnym stadium są znacznie prostsze do wyleczenia. Brak regularnych kontroli może nawet spowodować trwałe uszkodzenie wzroku, np. w przypadku długo nieleczonej jaskry.