Ultrasonografia w projekcji B

Badanie ultrasonograficzne w projekcji B przeznaczone są do badania struktur wewnętrznych oka, w tym także do wykrywania patologii obecnych w oku. Dodatkowo, stosowane jest przy wizualizacji struktur położonych poza gałką oczną, znajdujących się w oczodole.

Badanie USG w projekcji B wykonuje się poprzez dotknięcie głowicą ultrasonografu powieki zamkniętego oka, dlatego nie powoduje ono dolegliwości bólowych i nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. Jest to badanie szybkie – na ogół trwa od kilku do kilkunastu minut.

Ten rodzaj badania USG oka może być prowadzony także w stanie obniżonego wglądu w przebiegu zaawansowanej zaćmy.

Wskazania do wykonania badania USG w projekcji B oka i oczodołu:

  • prezentacja wnętrza gałki ocznej w przy nieprzezierności ośrodków optycznych, na przykład, gdy soczewka, rogówka, ciecz wodnista, ciało szkliste tracą przezierność – w takich sytuacjach zastosowanie wziernika nie jest możliwe
  • odwarstwienia siatkówki
  • obrazowanie struktur znajdujących się w oczodole
  • wysiękowo-krwotoczne postaci zwyrodnienia plamki
  • zmiany proliferacyjno-krwotoczne w przebiegu cukrzycy i stanach pourazowych
  • ocena tylnego odcinka oka w krwotokach i stanach zapalnych
  • ocena oka przy podejrzeniu obecności ciał obcych wewnątrzgałkowych

Jak przebiega badanie?

Badanie USG oka w projekcji B jest badaniem prostym i łatwym w wykonaniu. Nie wywołuje dolegliwości bólowych. Najczęściej trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

Do badania ultrasonograficznego w projekcji B lekarz wykorzystuje specjalny aparat USG do badań okulistycznych, który wyposażony jest w specjalną sondę pozwalającą na obrazowanie oka i oczodołu.

Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej z zamkniętymi oczami. Na powiekach umieszcza się niewielką ilość specjalnego żelu do badań USG, a następnie lekarz przykłada do nich sondę ultrasonografu. Przez zmianę kąta sondy możliwe jest zobrazowanie badanych struktur na monitorze aparatu ultrasonograficznego, a także wykonanie odpowiednich pomiarów.

Podczas badania lekarz może również prosić pacjenta o patrzenie w prawo, lewo, do góry lub do dołu. Należy poruszać tylko gałką oczną – nie można wykonywać gwałtownych ruchów głową, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie badania.

Po badaniu pacjent otrzymuje wydruki obrazów z pomiarami badanych struktur. Dodatkowo, wydruki mogą być uzupełnione o opis przygotowany przez lekarza badającego.

W większości przypadków badania USG oczu nie powodują żadnych skutków ubocznych oraz powikłań. Po wykonaniu badania pacjent może odczuwać lekko zamglone widzenie lub niewielkie zaczerwienienie oka.