Ultrasonografia w projekcji A i B

   USG gałki ocznej w prezentacji A + B to badanie podczas którego lekarz dokonuje oceny gałki ocznej zarówno w prezentacji A (

ultrasonografia w projekcji A

   ) jak i w prezentacji B (

ultrasonografia w projekcji B

  ).

  • prezentacja A (biometria) – umożliwia pomiary struktur anatomicznych wewnątrz gałki ocznej, pomiar długości osiowej oka przy kalkulacji sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, ocenę wielkości zmian wewnątrz oka, np. w przypadku guzów wewnątrzgałkowych
  • prezentacja B – umożliwia monitorowanie w tylnym odcinku oka zmian zapalnych i krwotocznych ciała szklistego, diagnozowanie i lokalizacja ciał obcych wewnątrzgałkowych, diagnozowanie chorób siatkówki, nerwu wzrokowego i naczyniówki i twardówki, np. różnicowanie pierwotnego i wtórnego odwarstwienia siatkówki, druzy nerwu wzrokowego, guzy siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego, odłączenie naczyniówki, zapalenie twardówki tylne