• Zmiana siedziby: Informujemy, iż od 1 lipca 2019 roku placówka przy ul. Okrąg 1A zostaje przeniesiona na ul. Bagno 2 w Warszawie.
  • Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Bagno 2, Wejście E, 1 piętro - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Tonometria ORA

Tonometria ORA umożliwia dokładniejsze pomiary ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą. Dowiedziono, że dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego mogą przekraczać nawet do 15 mmHg a różnice w pomiarach metodą tradycyjną i tonometrem nowej generacji może sięgać do 10 mmHg.

Tonometr ORA ocenia ciśnienie środgałkowe z uwzględnieniem jego zmienności. Ułatwia to właściwą diagnostykę wczesnych stadiów choroby i wdrożenie prawidłowego leczenia.

Tonometria ORA znajduje zastosowanie w:

    • dokładniejszym i szybszym wykrywaniu stożka rogówki
    • dokładniejszej analizie kandydatów do chirurgii refrakcji
    • dokładniejszym pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie wśród pacjentów po chirurgii refrakcji
    • Pomiarze dodatkowych czynników ryzyka rozwoju jaskry