Statyczne pole widzenia, Kinetyczne pole widzenia

Celem badania jest określenie występowania ewentualnych ubytków w polu widzenia pacjenta. Perymetrię komputerową stosuje się do diagnostyki chorych na jaskrę, lub u których podejrzewa się jaskrę, w chorobach plamki żółtej, w neuropatiach wzrokowych i zaburzeniach neurologicznych.

Perymetria

Perymetria komputerowa pozwala dokładnie określić i przeanalizować tzw. próg czułości siatkówki oraz wyznaczyć mapę centralnego i obwodowego pola widzenia badanej osoby. Wyniki badania perymetrycznego przedstawione są w formie graficznej mapy, na której uwidocznione są ew. ubytki w polu widzenia.

Istniejące ubytki w polu widzenia jednego i drugiego oka pacjenta są rejestrowane podczas perymetrii. Na schemacie można zobaczyć, jaka jest ich wielkość oraz umiejscowienie. Ubytki w polu widzenia mogą się pojawić z różnych przyczyn, na przykład:

  • zmian chorobowych nerwu wzrokowego
  • schorzeń nerwu wzrokowego
  • chorób siatkówki i naczyniówki, np. odwarstwienie siatkówki
  • chorób układu nerwowego
  • jaskry

Istnieją dwa podstawowe rodzaje perymetrii:

  • pole widzenia kinetyczne
  • pole widzenia statyczne

W obu badaniach pacjent siedzi przy aparacie zwanym polomierzem i sygnalizuje za pomocą ręcznego przycisku moment pojawienia się w jego polu widzenia świetlnego punktu. W metodzie kinetycznej punkt przemieszcza się w czasie badania, a w metodzie statycznej – pojawia się i znika.

Badanie wykonujemy w okularach do bliży (jeśli pacjent używa). Może trwać do kilkudziesięciu minut.