• Placówka Europejskiego Centrum Zdrowego Oka - Instytut Jaskry Sp. z o.o. uhonorowany został wyróżnieniem w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” za projekt „Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku. I Posiadamy świadectwo ISO 9001:2008

  • Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Okrąg 1A - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Jest to badanie pozwalające na ocenę kąta przesączania w celu oceny szerokości oraz określenia konfiguracji kąta, a także poszukiwania uszkodzeń i nieprawidłowych złogów w obrębie jego struktur. Gonioskopia jest jednym z badań przeprowadzanych w celu wykrycia jaskry i klasyfikacji jej na jaskrę z otwartym bądź zamkniętym kątem przesączania.

Całkowite lub częściowe zamknięcie kąta przesączania prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Gonioskopię przeprowadza się zatem w przypadku:

  • jaskry
  • nadciśnienia ocznego
  • urazów gałki ocznej

Badanie wykonuje się za pomocą gonioskopu. Przed badaniem powierzchnię oka znieczula się. Następnie ocenia się szerokość kąta ‒ może on być otwarty, zamknięty, lub zagrażający zamknięciem. Po badaniu przejściowo może utrzymywać się nieostre widzenie, uczucie ciała obcego pod powieką, lub zaczerwienienie oka.