• Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Bagno 2, Wejście E, 1 piętro - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Badania elektrofizjologiczne (elektrofizjologia oka) stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, elektronystagmografia, wzrokowe potencjały wywołane i elektromiografia. Elektrofizjologiczne badania wzroku służą do diagnozowania m.in. dystrofii siatkówki, oczopląsu, chorób nerwu wzrokowego czy zeza.

Okulistyczne badania elektrofizjologiczne polega na zarejestrowaniu prądów czynnościowych, które powstają w gałce ocznej, polach wzrokowych kory mózgowej, czyli odpowiadającej za widzenie części mózgu oraz w mięśniach poruszających okiem.
Prądy czynnościowe, inaczej zwane potencjałami czynnościowymi, występują we wszystkich komórkach ludzkiego organizmu, ale ich powstawanie ma największe znaczenie w komórkach nerwowych i mięśniowych. Ich zadania bowiem są najściślej związane ze zjawiskami bioelektrycznymi. Komórka mięśniowa wykonuje swoją funkcję, kurcząc się, a przez komórkę nerwową przesyłane są różne dane. W zależności od jej lokalizacji, może być to sygnał bólu, myśl lub rejestracja wrażenia wzrokowego. Potencjał czynnościowy jest to więc impuls, za pomocą którego przez komórkę przekazywana jest informacja. Ładunki elektryczne przepływają przez błonę otaczającą komórkę, powstaje w ten sposób prąd.

Do badań elektrofizjologicznych w okulistyce zaliczamy:

  • elektroretinografię (ERG)
  • elektrookulografię(EOG)
  • elektronystagmografię
  • wzrokowe potencjały wywołane
  • elektromiografię

Elektrofizjologia oka – wskazania

Kiedy wykonujemy badania elektrofizjologiczne:

  • ERG: dystrofie wrodzone siatkówki, uszkodzenia toksyczne siatkówki
  • EOG: stanowi uzupełnienie ERG, jest lepszą metodą badawczą w chorobach plamki
  • Elektronystagmografia: oczopląs i inne zaburzenia ruchów gałki ocznej
  • Wzrokowe potencjały wywołane: choroby nerwu wzrokowego, stwardnienie rozsiane, badanie dzieci, osób niewspółpracujących, podejrzenie psychogennych przyczyn ślepoty, badanie osób z nieprzejrzystymi gałkami ocznymi
  • Elektromiografia: porażenie, niedowład mięśni, np. w przypadku zeza

Nasza pełna oferta badań okulistycznych

 

elektrofizjologia oka Warszawa