Elektrofizjologia oka – Badanie elektrofizjologiczne, VEP, ERG

Badanie elektrofizjologiczne wzroku służą do diagnozowania m.in.. bardzo wielu chorób nerwu wzrokowego, chorób siatkówki, wrodzonych dystrofii siatkówki, uszkodzeń polekowych czy związanych z toksycznym działaniem różnych leków. Okulistyczne badania elektrofizjologiczne – elektrofizjologia oka – polegają na zarejestrowaniu sygnału bioelektrycznego, który powstaje w gałce ocznej a przekazywany jest do pól wzrokowych kory mózgowej, czyli części mózgu odpowiadającej za widzenie.

Badanie elektrofizjologiczne obejmuje:

  • wzrokowe potencjały wywołane (VEP)
  • elektroretinografię (ERG)
  • elektrookulografię (EOG)

 

elektrofizjologia oka Warszawa

Elektrofizjologia oka – Wskazaniami do wykonania:

 

  • choroby nerwu wzrokowego, choroby o podłożu neurologicznym (stan po udarze, wylewie, zmiany niedokrwienne),
  • zaburzenia pola widzenia o niejasnej przyczynie, monitorowanie stwardnienia rozsianego,
  • choroby ogólne oddziałujące na wzrok (miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy),
  • badanie osób z nieprzejrzystymi gałkami ocznymi (nieprzezierna rogówka, zaćma dojrzała, krwotok do ciała szklistego),
  • zmiany ogniskowe z mózgu (guzy, tętniaki i monitorowanie stanu po ich leczeniu operacyjnym),
  • badanie dzieci,
  • osób niewspółpracujących,
  • podejrzenie psychogennych przyczyn ślepoty