Angiografia fluoresceinowa (AF)

Angiografia fluoresceinowa, określana skrótowo jako AF, inaczej obrazowanie dna oka, jest badaniem, którego celem jest wypełnienie naczyń krwionośnych świecącym (fluoryzującym) kontrastem – fluoresceiną, która jest podawana pacjentowi dożylnie.

Badanie prowadzone jest przy podejrzeniu chorób siatkówki oka. Choroby te najczęściej są związane ze zmianami naczyniowymi siatkówki, w tym także z jej niedokrwieniem, zatorami tętniczymi, zakrzepami żylnymi.

Przez zastosowanie kontrastu fluoryzującego można dokładnie zobrazować unaczynienie dna oka w czarno-białej fotografii. Obraz ma wtedy postać sieci białych naczyń krwionośnych, które są bardzo dobrze widoczne na czarnym tle.

Angiografia fluoresceinowa jest wskazana w poniższych przypadkach:

  • powikłania cukrzycy – diagnostyka retinopatii cukrzycowej. Angiografia fluoresceinowa pozwala wówczas na wskazanie miejsc i ich rozległości, które należy poddać leczeniu – laseroterapii
  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD – ang. age-related macular degeneration) – schorzenie to występuje w postaciach zanikowej i wysiękowej. Wysiękowa forma AMD powodowana jest nadmiernym rozrostem drobnych naczyń krwionośnych. Badanie AF wraz z badaniem OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) pomaga w doborze odpowiedniej metody leczenia. Najczęściej stosuje się iniekcje preparatami, które zmniejszają rozrost nieprawidłowych naczyń (zastrzyki anty-VEGF)
  • retinopatia surowicza środkowa (CSR) – wywołana odwarstwieniem siatkówki, co związane jest z przesiękiem krwi. W badaniu AF ognisko odwarstwienia jest widoczne jako „płomień świecy”
  • choroby dystroficzne plamki – choroba Stargardta i fundus flavimaculatus – choroby te mogą pojawić się już we wczesnym dzieciństwie, na badaniu widoczny jest obraz „wolego oka”
  • nowotwory dna oka – najczęściej towarzyszy im nieprawidłowe unaczynienie. Dzięki badaniu AF można różnicować zmiany nowotworowe z innymi zmianami wewnątrzgałkowymi, na przykład zapalnymi lub zwyrodnieniowymi
  • zapalenia siatkówki – badanie AF pokazuje wówczas przesięk będący wynikiem zapalenia, a także załamania w barierze naczyniowo-siatkówkowej
  • zakrzepy i zatory naczyń siatkówki – wynik badania pozwala na określenie miejsc, w których doszło do zamknięcia naczyń

Jak przebiega badanie?

Badanie nie powinno być wykonywane u osób z uczuleniem na fluoresceinę. W przypadkach, gdy badanie AF jest konieczne u osoby uczulonej, wówczas uczestniczy w nim anestezjolog, który może podać odpowiedni lek chroniący przed reakcją uczuleniową.

U niektórych osób podanie fluoresceiny może wywołać przejściowe nudności, a nawet wymioty. Zaleca się przyjść na badanie na czczo lub co najmniej kilka godzin po zjedzeniu lekkiego posiłku.

Przed samym badaniem lekarz podaje do oczu krople powodujące rozszerzenie źrenicy, które przez około 4 godziny pogarszają widzenie i mogą wywołać światłowstręt. Następnie do żyły podawany jest kontrast. Aparat używany podczas badania wykonuje wtedy serię zdjęć, które pacjent widzi jako błyski.

Badanie trwa na ogół od 1 do 2 godzin.

Ważne informacje dla pacjenta:

Po zabiegu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ze względu na pogorszenie jakości wzroku i możliwy światłowstręt.