• Placówka Europejskiego Centrum Zdrowego Oka - Instytut Jaskry Sp. z o.o. uhonorowany został wyróżnieniem w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” za projekt „Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku. I Posiadamy świadectwo ISO 9001:2008

  • Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Okrąg 1A - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Angiografia fluoresceinowa (AF)

Angiografia to badanie polegające na wypełnieniu naczyń krwionośnych świecącym (fluoryzującym) kontrastem, podanym w zastrzyku dożylnym. Choroby siatkówki wiążą się ze zmianami w jej naczyniach. Kontrast pozwala uwidocznić w czarno-białej fotografii unaczynienie dna oka, ukazując je w postaci białej sieci naczyń krwionośnych, ostro odcinającej się od czarnego tła.

Najczęstsze wskazania do AF:

  • Powikłania cukrzycy – retinopatia cukrzycowa w stadium, które powinno być leczone zabiegiem laserowym. Wynik badania pozwala na ustalenie miejsca i rozległości obszaru, który powinien być poddany laseroterapii.
  • Obrzęk plamki, tzn. centralnej części dna oka, które jest najważniejsze dla precyzyjnego widzenia. AF pozwala poznać mechanizm obrzęku i dostosować do tego metodę leczenia.
  • Degeneracje plamki – w szczególności degeneracja związana z wiekiem (AMD), która występuje w 2 formach – zanikowej i wysiękowej. Wysiękowa forma AMD jest wywołana patologicznym rozrostem drobnych naczyń krwionośnych. Uwidocznienie obszaru rozrostu dzięki AF w połączeniu z wynikiem badania OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) pozwala na podjęcie decyzji o leczeniu substancjami które hamują wzrost nieprawidłowych naczyń (iniekcje anty-VEGF).
  • Nowotwory dna oka posiadają własne nieprawidłowe unaczynienie. AF umożliwia ich różnicowanie z innymi (np. zapalnymi lub zwyrodnieniowymi) zmianami wewnątrzgałkowymi.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem lekarz zbiera wywiad pytając czy badany nie jest alergikiem. W przypadkach gdy badanie AF jest konieczne, a przeszłości u chorego występowały reakcje uczuleniowe, nad badaniem czuwa anestezjolog. W tych przypadkach może on zdecydować o poprzedzeniu podania kontrastu iniekcją leku zabezpieczającego przed reakcją uczuleniową. Niekiedy mimo braku alergii dożylne podanie fluoresceiny może powodować przejściowe nudności, a nawet wymioty. Należy zatem być przed badaniem na czczo, a przynajmniej kilka godzin po lekkim posiłku. Badanie wykonuje się przy źrenicach maksymalnie rozszerzonych kroplami, które przez około 4 godziny pogarszają widzenie i mogą powodować światłowstręt).

Badanie trwa zwykle od 1 do 2 godzin.