• Placówka Europejskiego Centrum Zdrowego Oka - Instytut Jaskry Sp. z o.o. uhonorowany został wyróżnieniem w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” za projekt „Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku. I Posiadamy świadectwo ISO 9001:2008

  • Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Okrąg 1A - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Keratometria

Keratometria to badanie diagnostyczne umożliwiające określenie kształtu rogówki. Pozwala ono również precyzyjnie określić położenie głównych południków rogówki oraz stwierdzić istnienie lub brak niezborności – astygmatyzmu –wady wzroku korygowanej przy użyciu cylindrycznych szkieł okularowych.